choose language: english

Servis i montaža

Obavljamo servisiranje svih vrsta:
• rashladnih uređaja
• klima uređaja
• servisiranje / punjenje auto klima freonom

Dogovorno vršimo održavanje rashladnih sistema.

Na sve obavljene radove dajemo adekvatne garancije.

Frigoterm doo Mostar servisiranje i ugradnjaUgradnja rashladnih komora Frigoterm doo Mostar

Rashladne komore servis i montaza Frigoterm doo Mostar


U svrhu unapređivanja kvaliteta naših proizvoda i usluga smo se odlučili na uvođenje Sistema za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, koga smo implementirali  u septembru 2009. godine

 


pogledajte neke od linkova koji vam
mogu biti od koristi prolikom izbora
nekog od uređaja uređaja

 


Uprava - Vrapčići bb, 88000 Mostar, BiH
Maloprodaja - Husnije Repca 13
Uprava i servis: +387 (0) 36 575-130,
Fax: +387 (0) 36 554-666
Maloprodaja: +387 (0) 36 580-640
Dezurni serviser: +387 (0) 61 142-809
E-mail: info@frigoterm.ba